Luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani.
FotoWare-tuotteet - toimivat DAM- ja tiedostonhallintaratkaisut eri organisaatioille

Visuaalinen informaatio on kasvanut tärkeäksi osaksi yritysten myynti-, markkinointi-, tiedotus- ja dokumentaatioprosesseja sekä erilaisia raportteja. Eri toimialoilla on erilaisia tarpeita dokumenttien hallintaan. Esimerkikisi yhä enenevässä määrin digitaalisia kuvia käytetään terveydenhuollon parissa lääketieteellisten ongelmien ja hoitoprosessien visualisointiin sekä dokumentointiin. Hammaslääkäreillä, plastiikkakirurgeilla, ihotautilääkäreillä ja muilla sairaaloissa sekä lääkkeiden parissa työskentelevillä on tarve liittää sekä kuvat että potilastiedot yhteen.

THT-image Oy on toimittanut yli kahden vuosikymmenen ajan vaativille loppuasiakkaille ratkaisuja, joilla hallitaan tuhansia - jopa miljoonia - tiedostoja. Edustamamme FotoWare DAM-tuoteratkaisut tarjoavat eri organisaatioille tehokkaat välineet tiedostojen nopeaan löytämiseen, hallintaan ja sijoittamiseen kulloiseenkin julkaisuun tai muuhun dokumenttiin.

THT-image Oyn tarjoamien tuoteratkaisujen avulla voidaan helposti prosessoida 10-20.000 uutta kuvadokumenttia päivittäin, suorittaa arkistohaut miljoonien tiedostojen joukosta ja toteuttaa erilaiset automatisoidut kuvankäsittely- sekä työnkulkuratkaisut. FotoWare DAM-ratkaisu nopeuttaa ja tehostaa päivittäisiä tallennus-, arkistointi- ja hakuprosesseja antaen enemmän aikaa varsinaiselle luomisprosessille.

UUTTA FOTOWARELTA - FotoWeb nyt SaaS (Software as a Service) palveluna
ProImage-tuotteet - painotalojen työnkulkuratkaisut, painovärikulutuksen optimointi ja mobiilijulkaiseminen

The New ProImage Ltd kehittää ja valmistaa sanomalehtien sekä aikakauslehtien tuotantannon työnkulkujärjestelmiä. Selainpohjaiset järjestelmät on helppo integroida olemassa oleviin ratkaisuihin ja niillä voidaan seurata tuotannon eri vaihteita. Työnkulkujärjestelmien tuoteperheeseen kuuluu myös painovärien käytön optimointijärjestelmät.

ProImage sovellusten avulla painotalot, joihin on dramaattiseti vaikuttanut nopea digitaalisen painamisen nousu, pysyvät kilpailukykyisinä tämän päivän haastavassa taloudellisessa ilmapiirissä.
Laidback Solutions-tuotteet - monipuoliset ilmoitusmateriaalin hallintaratkaisut

Laidback Solutions on yksi mediateollisuuden johtavista ohjelmistotarjoajista Skandinaviassa. Laidback Solutions on keskittynyt kehittämään toimivia työnkulkuratkaisuja tarjoten samalla enemmän aikaa luovalle työskentelylle sanomalehti-, aikakauslehti- ja painotaloympäristöissä tai muissa vastaavissa yrityksissä. Asiakaslähtöiset tiedostojen välitysratkaisut ja käytetyn ulkopuolisen materiaalin analysointisovellukset säästävät aikaa ja vähentävät virheitä rutiinitehtäviä automatisoimalla.Miksi THT-image Oy?
Tiedotteet