Luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani.

FotoWare DAM-sovellus - monipuolinen digitaalisen aineiston hallintaratkaisu

Missä yrityksesi uusi logo? Miten liität uuden tuotekuvan PowerPoint-esitykseesi? Ja missä se on?

FotoWare on yli vuosikymmenen toimittanut sovelluksia vaativille sanomalehti- ja julkaisuteollisuusasiakkaille, jotka hallitsevat tuhansia, jopa miljoonia, kuvia. Tiedostamme tarpeen tärkeyden keskittää resurssit luovaan prosessiin mieluummin kuin varsinaiseen tallentamiseen ja hakuprosesseihin. Vaikka useimmat liiketoiminnot eivät käsittele näin suuria kuvamääriä, visuaalisten dokumenttien organisointitarve silti on jäljellä.

Norjalainen FotoWare DAM-ohjelmisto hallinnoi tiedostoja monissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa organisaatioissa, kuten lehtitalot, kuvatoimistot, yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. FotoWare-tuotteet on kehitetty olemassa olevien asiakastarpeiden pohjalta yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Modulaarinen, itsenäisesti toimivista osista koostuva järjestelmärakenne mahdollistaa kokonaisuuden rakentamisen yhden työaseman ratkaisuista aina useamman tuhannen käyttäjän järjestelmäratkaisuksi. Ohjelmistoilla voidaan toteuttaa haastavia digitaalisten kuvien automaattiseen konvertointiin, kuvavuonohjaukseen, viitetekstien indeksointiin, dokumenttien arkistointiin ja selailuun sekä valintaan tarkoitettuja ratkaisuja eri toimialoille.

FotoWare sovellusten hankintamallit

Ohjelmistoyritykset kuten FotoWare eivät myy ohjelmistoja - he vuokraavat käyttöoikeuksia eli lisenssejä käyttää heidän ohjelmistotuotteitaan.

Subscription eli vuokrauslisenssi antaa käyttäjälle oikeuden käyttää ohjelmistotuotetta vuokrausajan tai tilausajan mukaisen ajanjakson verran. Malli tarjoaa joustavuutta (esim lisätä tai poistaa käyttäjämääriä), sisältää tukisuunnitelman ja oikeuttaa käyttämään kaikkein uusimpia julkaistuja ohjelmistoversioita. Asiakkaan on lopetettava ohjelmiston käyttö vuokrausajan umpeuduttua.

FotoWare DAM SaaS (Software as a Service) palveluna

FotoWaren suosittu ja monipuolinen FotoWare DAM sovellus on saatavissa myös SaaS -palveluna. Palvelu kattaa laite- ja käyttöjärjestelmäympäristön sekä FotoWeb DAM sovellukset.
Lue lisää FotoWare SaaS palvelusta tästä.

FotoWare DAM-ratkaisu - tehokkain ja tuottavin ohjemisto digitaalisten aineistojen löytämiseen, prosessointiin ja jakamiseenFotoWare DAM-ratkaisun kannalta ei ole väliä, millä toimialalla toimitte. Ohjelmistoa voidaan käyttää yleensä kaikissa tiedostojen hallintaa tarvitsevissa tilanteissa toimialariippumattomasti. Seuraavassa muutama esimerkkitoimiala, joissa olemassa olevia asennuksia.

Yksittäisen toimijan, esim. freelancer-kuvaaja, tilanne

Toimitko kuvaajana? Freelancer vai yrityksen palveluksessa? Tarvitsetko kuviesi hallintaan järjestelmää?

FotoStation-työasemaohjelmisto tarjoaa mm. monipuoliset metatietojen käsittelyominaisuudet, nopeat tarkat haut, useita erilaisia työnkulkuvaihtoehtoja ja automatisoituja toimintoja sekä Windows- että Macintosh-työasemaympäristössä. Laajennettuna Index Manager-palvelinsovelluksella saadaan luotua satojen tuhansien, jopa miljoonien, mediatiedostojen aineistopankki.Useamman käyttäjän organisaatio, esim. yritys, yhteisö tai julkishallinnon yksikkö

Onko yrityksesi työntekijöillä vaikeuksia löytää ja hallita kuvia, grafiikoita ja asiakirjoja? Miten löytää uusin versio tuotekuvasta? Missä yrityksen logo? Tuttuja kysymyksiä, joihin FotoWare DAM-sovellus antaa ratkaisun.


FotoWeb-palvelinsovellus organisoi koko digitaalisen aineistosi - kuvat, dokumentit, esitykset, pdf- ja MS Office-tiedostot... - ja mahdollistaa niiden helpon löytämisen sekä uudelleen käytön.Näiden tiedostojen haku on mahdollista suoraan MS PowerPoint- ja Word-ohjelmistojen sekä Adobe InDesign-, PhotoShop- ja Illustrator-ohjelmistojen omista käyttöliittymistä.


Erityispiirteet mediatoimialalle

Toimitteko sanoma- tai aikakauslehtiympäristössä? Tarvitsetteko työnkulku- ja arkistojärjestelmää? Ratkaisunne on FotoWare DAM-sovellus.

Useat julkaisijat ympäri maailmaa kohtaavat päivittäin tiukan aikatauluongelman: valtava määrä kuvia on katseltava, valittava ja työstettävä sanomalehtien ja aikakauslehtien sivuille. FotoWebin nopeus on ominaisuus, joka antaa mahdollisuuden työskennellä nopeasti kuvien valintaprosessissa ja tarjoaa näin erinomaisen työvälineen jokaiselle toimituksessa kuvien parissa työskentelevälle henkilölle - niin kuvien valinnassa kuin itse tuotannossakin.

“Käyttämällä SmartColor-ohjelmistoa vähennämme huomattavasti kuvien läpimenoaikaa ja se on helppo ja yksinkertainen integroida hotfolder-pohjaiseen Color Factory-työnkulkuumme. Näin Color Factorysta yhdessä SmartColor-option kanssa on tullut keskeinen osa työnkulkuamme.”


Muutamia FotoWare DAM-ratkaisun toiminnallisuuksia

Kaikkien tiedostomuotojen hallinta

FotoWare-ratkaisulla hallitset kaikkia aineistopankissa olevia tiedostotyppejä. Niin kuvat, videot, ääni- ja grafiikatiedostot, erilaiset asiakirjat, PDF:t, eps ja Microsoft® Office Word, PowerPoint sekä Excel dokumenit ovat helposti löydettävissä FotoWare DAM-sovelluksella.

FotoWaren työasema- ja palvelinsovellusten (FotoStation, FotoWeb, Color Factory) kautta Index Manager -palvelinsovellus tarjoaa nopean pääsyn dokumentteihin ja nopeat, monipuoliset metatietoihin sekä dokumenttien sisältöön perustuvat haut. Tiedostoihin liittyvät parametrit - kuten koko, päiväykset, nimi, kansionimi, pysty/vaakakuva ... - ovat niin ikään hakukelpoista tietoa. Index Manager tukee myös sumeaa hakulogiikkaa (ns. fyzzy search).


Monipuoliset ja helppokäyttöiset työnkulkuvaihtoehdot

FotoWare DAM-sovellus sisältää monia helppokäyttöisiä työnkulkuvaihtoehtoja. Voit toteuttaa esimerkiksi
 • tuotannon automaattisen kuvavuon käsittäen mm. laadunvalvonnan ja värinhallinnan
 • kunkin tuotantovaiheen monitoroinnin reaaliajassa
 • organisaation ulkopuolelta tulevan kuvamateriaalin hallinnan
 • kuvalaadun automaattinen parantaminen SmartColor(tm) optimoinnilla
 • automaattiset formaattimuunnokset kuvatiedostoille
 • eri tiedostojen ohjailu haluttuihin hakemistoihin erilaisten kriteerien avulla

Integraatiomoduuli kuvien viemiseksi CMS-järjestelmiin

FotoWebin CMS-järjestelmien integraatiomoduuli tarjoaa mahdollisuuden julkaista mikä tahansa FotoWeb-aineistopankissa oleva kuva web-sivustolla, intranet-ratkaisussa tai muussa sisällönhallintasovelluksen sivustolla. Julkaistavan kuvan koon määritys, rajaus ja kuvanlaadun parantaminen yhdessä julkaisuajan määrityksen kanssa tarjoavat tehokkaat työkalut kuvien julkaisuun. Voit julkaista kuvat manuaalisesti tai asettaa automaattiasetuksiin päivämäärän, jolloin kuva pitää julkaista. Jatka eteenpäin ja toteuta web-sivustosi toimivien, upeiden kuvien avulla!
 • Rajaa, kierrä ja määritä kuvien koko CMS-järjestelmää varten
 • Tyylittele kuvasi julkaisua varten erilaisten toimintojen avulla kuten SmartColor(tm), erilaiset suotimet, kehyksiä jne.
 • Saata kuvasi elämään: kuvateksti näkyviin, lataustoiminto tai url-linkki, lisää Ken Burns-efekti
 • Hallitse helposti julkaisuvientejä julkaisupäivien avulla

Kehittyneet ja käytännölliset albumi-toiminnot

FotoWeb albumit ovat tiedostokoosteita, joihin voit koostaa haluamastasi aiheesta eri tiedostoja. Halutessasi liittää tiedoston tai tiedostot albumiin valitse se/ne ja valitse "Lisää albumiin" painike. Tiedosto(t) linkittyy ko. albumiin. Voit jakaa tämän albumin haluamiesi FotoWeb-käyttäjien tai käyttäjäryhmien välillä. Voit myös lähettää kutsun ulkopuolisille henkilöille. Tällöin sinun on kirjoitettava ko. henkilön sähköposti kutsulistaan.
FotoWeb Desktop Plug-in MS Office- ja Adobe CS/CC-tuotteisiin sekä tiedostojen lähettämiseen palvemille

FotoWeb tuotteissa on Desktop -ohjelmistomoduuli. Tällä välineellä voidaan kutsua (ns. check-out toiminto) selaimen kautta käyttöön muokattavaksi jokin dokumentti arkistosta. Dokumentti aukeaa suoraan siihen sovellukseen, johon ko. dokumenttityyppi on määritetty. Vastaavasti dokumentin palautustoiminto (ns. check-in toiminto) päivittää muutokset FotoWeb -palvelimelle.
Uusimmassa FotoWeb Desktop -versiossa on edellä kuvattujen toimintojen lisäksi seuraavat uudet lisätoiminnot:
 • tiedostojen lähetys FotoWeb -palvelimelle pudotustoimintona työpöydän kautta
 • Office (2016/Office 365) plug-in -toiminto, jolla FotoWeb-aineistopankkia voidaan selata suoraan Word- tai PowerPoint-ohjelmien omasta käyttöliittymästä
 • Adobe CC-tuotepaketin plugin -toiminto jolla FotoWeb-aineistopankkia voidaan selata suoraan InDesign-, Photoshop- tai Illustrator-ohjelmien omasta käyttöliittymästä

iOS/Android-sovellukset tiedostojen hallintaan

FotoWeb -tuote sisältää myös iOS/Android-sovellukset, joilla pääsee hakemaan, selaamaan ja valitsemaan kuva- sekä mediatiedostoja suoraan FotoWeb-arkistoista. Sovellukset tukevat FotoWeb hälytyksiä ja albumeita. Sovelluksilla voi lähettää tiedostoja FotoWeb-arkistoihin ja samalla liittää niihin metatietoja.


Tiedotteet